“Tất cả những gì tôi học được, tôi đã học từ sách.”
– Abraham Lincoln

Gác sách là nơi tuyển tập những cuốn sách mà Chơn Linh cảm thấy hay và tâm đắc. Đây là những cuốn sách có tác động lớn về mặt tư duy và góp phần thay đổi cuộc sống cũng như kiến tạo nên phiên bản của Chơn Linh ở hiện tại.

Nếu có thời gian, bạn có thể tìm đọc. Mong rằng những cuốn sách này cũng sẽ hữu ích đối với bạn. Một số tựa sách xuất bản đã lâu có thể không còn bán trên thị trường, bạn có thể tìm bản ebook trên mạng.

Ghi chú: Các đường link mua sách là link tiếp thị liên kết. Nếu quý vị mua sách qua link này thì Chơn Linh sẽ được nhận một khoản ủng hộ nhỏ. Xin hoan hỉ cảm ơn.

(Danh sách sẽ được Chơn Linh cập nhật thường xuyên.)

MÀI GIŨA TƯ DUY

ĐỜI SỐNG TINH THẦN

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

TÂM LÝ HỌC

TÀI CHÍNH - KINH DOANH

TÂM LINH - TÔN GIÁO