Tổng hợp các tựa sách mình biên tập chính. Số sách mình làm trên thực tế nhiều hơn, nhưng mình chọn lọc lại và chỉ giới thiệu quyển nào mình thấy tâm đắc và gom nhặt được nhiều “vàng” trong sách.

Ghi chú: Các đường link mua sách là link tiếp thị liên kết. Nếu quý vị mua sách qua link này thì Chơn Linh sẽ được nhận một khoản ủng hộ nhỏ. Xin hoan hỉ cảm ơn.

SÁCH TÂM LÝ - KỸ NĂNG

SÁCH KINH DOANH - QUẢN TRỊ

SÁCH TRONG NƯỚC