CHƠN LINH

WRITER & FULL-STACK MARKETER

Chào quý vị độc giả,

Mình là Chơn Linh, hiện đang an trú tại đỉnh núi Tà Lơn. Góc nhỏ này là nơi mình “sản xuất” những nội dung làm vui, làm đẹp cho đời – vốn là những trái trí tuệ mình gom nhặt được trong kiếp sống hữu hạn này và chia sẻ lại cho những ai hữu duyên.

Trải qua hơn 5 năm làm việc tại chốn công sở, hiện mình đang tạm dừng lại hành trình này để quay về kiến tạo thế giới bên trong mình và tìm kiếm định hướng phù hợp với bản thân trong dài hạn. Hiện tại, mình hoạt động độc lập như một freelancer trong các mảng chuyên môn sau: Copywriting, Digital Marketing, Web Design, Graphic Design & Video Editing.

Học tập đối với mình là một niềm vui thú và đam mê lớn nhất của mình là tìm hiểu các quy luật đang vận hành trong thế giới mà chúng ta đang sống. Mình quan niệm cuộc đời giống như một cuộc hành trình dài để khám phá bản thân và để lại một di sản. Có thể mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trên Trái Đất này, nhưng đó sẽ là một hạt bụi lấp lánh ở bất cứ nơi nào mình ghé qua.

“Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay.”

CHƠN LINH

WRITER & FULL-STACK MARKETER

Chào quý vị độc giả,

Mình là Chơn Linh, hiện đang an trú tại đỉnh núi Tà Lơn. Góc nhỏ này là nơi mình “sản xuất” những nội dung làm vui, làm đẹp cho đời – vốn là những trái trí tuệ mình gom nhặt được trong kiếp sống hữu hạn này và chia sẻ lại cho những ai hữu duyên.

Trải qua hơn 5 năm làm việc tại chốn công sở, hiện mình đang tạm dừng lại hành trình này để quay về kiến tạo thế giới bên trong mình và tìm kiếm định hướng phù hợp với bản thân trong dài hạn. Hiện tại, mình hoạt động độc lập như một freelancer trong các mảng chuyên môn sau: Copywriting, Digital Marketing, Web Design, Graphic Design & Video Editing.

Học tập đối với mình là một niềm vui thú và đam mê lớn nhất của mình là tìm hiểu các quy luật đang vận hành trong thế giới mà chúng ta đang sống. Mình quan niệm cuộc đời giống như một cuộc hành trình dài để khám phá bản thân và để lại một di sản. Có thể mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trên Trái Đất này, nhưng đó sẽ là một hạt bụi lấp lánh ở bất cứ nơi nào mình ghé qua.

“Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay.”

Nếu bạn cần liên hệ với mình để hợp tác công việc hoặc chia sẻ các vấn đề cá nhân, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
Email: oliver.linhnguyen@gmail.com