CHƠN LINH

A STORYTELLER

Chào quý vị độc giả,

Mình là Chơn Linh, hiện đang an trú tại đỉnh núi Tà Lơn. Góc nhỏ này là nơi mình “sản xuất” những nội dung làm vui, làm đẹp cho đời – vốn là những trái trí tuệ mình gom nhặt được trong kiếp sống hữu hạn này và chia sẻ lại cho những ai hữu duyên.

Hiện tại mình đang là một biên tập viên sách, nhưng trước đó hành trình sự nghiệp của mình đã trải qua kha khá nghề nghiệp với nhiều chuyên môn tích lũy khác nhau: Phóng viên, Biên tập viên truyền hình, Cameraman, Photographer, Designer, Video Editor, Web Designer, Content Marketing, Digital Marketing.

Học tập đối với mình là một niềm vui thú và đam mê lớn nhất của mình là tìm hiểu các quy luật đang vận hành trong thế giới mà chúng ta đang sống. Mình quan niệm cuộc đời giống như một cuộc hành trình dài để khám phá bản thân và để lại một di sản. Có thể mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trên Trái Đất này, nhưng đó sẽ là một hạt bụi lấp lánh ở bất cứ nơi nào mình ghé qua.

“Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay.”

CHƠN LINH

A STORYTELLER

Chào quý vị độc giả,

Mình là Chơn Linh, hiện đang an trú tại đỉnh núi Tà Lơn. Góc nhỏ này là nơi mình “sản xuất” những nội dung làm vui, làm đẹp cho đời – vốn là những trái trí tuệ mình gom nhặt được trong kiếp sống hữu hạn này và chia sẻ lại cho những ai hữu duyên.

Hiện tại mình đang là một biên tập viên sách, nhưng trước đó hành trình sự nghiệp của mình đã trải qua kha khá nghề nghiệp với nhiều chuyên môn tích lũy khác nhau: Phóng viên, Biên tập viên truyền hình, Cameraman, Photographer, Designer, Video Editor, Web Designer, Content Marketing, Digital Marketing.

Học tập đối với mình là một niềm vui thú và đam mê lớn nhất của mình là tìm hiểu các quy luật đang vận hành trong thế giới mà chúng ta đang sống. Mình quan niệm cuộc đời giống như một cuộc hành trình dài để khám phá bản thân và để lại một di sản. Có thể mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trên Trái Đất này, nhưng đó sẽ là một hạt bụi lấp lánh ở bất cứ nơi nào mình ghé qua.

“Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay.”

Nếu bạn cần liên hệ với mình để chia sẻ các vấn đề cá nhân, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
Email: oliver.linhnguyen@gmail.com