Mỗi sớm chiều ngược xuôi trong biển xe ở Sài Gòn, bất giác mình nhớ những con đường vắng vẻ và yên bình ở…