Tâm lặng như một chén trà
Chill cùng Chơn

Tâm lặng như một chén trà

Có những ngày mệt mỏi và mất năng lượng, cả thế giới bên trong như một mớ hỗn độn xáo động không ngừng. Khi ấy, một ấm trà nóng như một liều thuốc tiên có thể làm dịu đi mọi xáo trộn nội tại, và làm tan đi từng lớp mệt mỏi đang ngự trị
Đọc tiếp