Tôi yêu tiếng Việt

“Giùm” hay “dùm”?

Trong các quyển từ điển xưa nay chỉ có từ “giùm”, không có “dùm”. Hiện nay trên internet thì số trang viết sai đã nhiều hơn số trang viết đúng.

Lỗi sai này nguyên nhân do đọc theo phương ngữ nên phát âm không chuẩn, từ đọc sai dẫn tới viết sai.

Vd: làm giùm, giúp giùm, xem giùm…

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: