Tôi yêu tiếng Việt

“Sáng lạng” hay “xán lạn”?

Trong một loạt các từ bên trên bạn có nhận định được từ nào là đúng và hiện tại bạn đang sử dụng từ nào?

Từ đúng nhất là “xán lạn”. “Xán lạn” là từ Hán Việt, có ý nghĩa là rực rỡ, đẹp đẽ. “Xán” là rực rỡ, “lạn” là sáng sủa. Vd: Tương lai xán lạn.

Ngoài ra, một từ tương tự khác là “sáng láng”, có nghĩa là thông minh, hiểu biết mau. Vd: Đầu óc sáng láng.


Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: