Tôi yêu tiếng Việt

“Cổ súy” hay “cổ xúy”?

Theo Từ điển Hán Việt, “Cổ” có nghĩa là trống, gióng trống, đánh trống để cổ vũ, cổ động; “Xúy” còn đọc là “xuy” có nghĩa là thổi, thổi kèn, thổi sáo để thúc giục. Như “xuy ngọc địch” là “thổi sáo ngọc”, “xuy phong” là thổi gió, “xuy tiêu” là thổi tiêu.

“Cổ xúy” còn là tên một điệu nhạc cổ. Như vậy, “cổ xúy” có nghĩa là cổ vũ, cổ động, thúc giục. Tuy nhiên, do cách sử dụng lâu dài nên “cổ xúy” thường bị hiểu theo ý nghĩa xấu là cổ vũ, cổ động cho một hành động, việc làm xấu.

Súy không có nghĩa nào liên quan, song cũng do cách dùng lâu dài trong đời sống, hơn nữa người Việt thường phát âm “x” và “s” tương đối giống nhau nên Cổ SúyCổ Xúy bị dùng lẫn lộn.


Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: