Tôi yêu tiếng Việt

“Lẩn quẩn” hay “luẩn quẩn”?

Theo các bộ Từ điển tiếng Việt hiện hành, chỉ có từ “lẩn quẩn” chứ không có “luẩn quẩn”. “Lẩn quẩn” là từ láy vần “ân” với 2 phụ âm “l”, “qu” (qu là phụ âm kép), ghép lại thì mới có nghĩa. Nếu dùng từ “luẩn quẩn” thì khi láy sẽ dư một nguyên âm “u”.

Ngoài ra, có một số từ khác bắt đầu bằng từ “lẩn” như: lẩn thẩn, lẩn tha lẩn thẩn, lẩn trốn, lẩn tránh, lẩn khuất… Không tìm thấy các từ bắt đầu bằng “luẩn”.

Chia sẻ từ một bài viết của nhà báo Nguyễn Minh Hải:

“Tự nhận là người “làm chữ nghĩa” nhưng có nhiều chữ tôi không biết viết thế nào cho đúng (và tôi đã từng viết sai). Chẳng hạn, từ “luẩn quẩn”, trong Nam bộ, do đọc là “lẩn quẩn” nên nhiều khi cũng viết như thế. Một lần đọc bài của cộng tác viên, thấy viết như thế, tôi hồ nghi, bèn tra từ điển, hóa ra người ta viết đúng, còn mình thì suýt chút nữa đã sửa lại thành sai.”

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: