Tôi yêu tiếng Việt

Quy tắc viết hoa sao cho chuẩn mực

1. Chữ cái âm tiết đầu tiên của mỗi câu, mỗi đoạn và sau các dấu chấm hỏi, chấm than, chấm lửng (nếu các dấu chấm này kết thúc câu).

2. Khi bắt đầu một đoạn trích, sau dấu ngoặc kép.
Vd: Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”

3. Tất cả chữ cái đầu của tên họ người và tên địa phương.
Vd: Nguyễn Tấn Dũng, Marc Levy, Cần Thơ, New York…

4. Chữ cái đầu âm tiết hoặc chữ cái đầu của các từ chỉ chức năng hoặc đặc điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiều âm tiết.
Vd: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ chức Thương mại Thế giới, Công ty Vàng Bạc Đá quý…

5. Chữ cái đầu của các danh từ chung được dùng với nghĩa tuyệt đối.
Vd: Nhà nước, Chính phủ, Đảng, Quốc hội, Tổ quốc…

6. Chữ cái đầu tất cả âm tiết của các từ chỉ biểu tượng hoặc tỏ ý nhấn mạnh đặc biệt.
Vd: Tình Yêu, Hạnh Phúc, Niềm Tin, Chân – Thiện – Mỹ…

7. Chữ cái đầu của nhan đề tác phẩm văn chương, triết học, khoa học, chính trị, báo chí…
Vd: Những người khốn khổ, Thế giới phẳng, Thời kỳ quá độ…

8. Chữ cái đầu các danh từ chỉ phương hướng khi được dùng để chỉ một vùng.
Vd: Miền Bắc, miền Nam.

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: