Tôi yêu tiếng Việt

Sự khác nhau giữa từ và chữ

– Chữ là 1 tiếng (âm tiết).

Vd: 2 câu thơ “Sao anh không về chơi thôn Vỹ – Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên”.
–> có 14 âm tiết, hay 14 chữ. Gọi tiếng (âm tiết) là chữ vì khi xưa chữ Nôm hay chữ Hán viết một tiếng bằng một chữ.

+ Cần phân biệt chữ với chữ cái. Trong chữ BA có 2 chữ cái là B và A.

– Từ có thể có kích thước bằng một chữ. Vd trong 2 câu thơ trên đã dẫn, có 14 chữ và cũng là 14 từ. Nhưng từ thì có thể lớn hơn một chữ.

Vd: “Lom khom dưới núi tiều vài chú”. “Lom khom” là 2 chữ nhưng gọi là 1 từ.

74 lượt xem

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: