Tôi yêu tiếng Việt

“Xao nhãng”, “sao nhãng” hay “sao lãng”?

Đây là một từ ghép có nguồn gốc Hán Việt. Trong danh mục từ Hán Việt, không có từ “xao” hay từ “nhãng”. Vì thế, cách viết đúng nhất là “sao lãng”. Còn “xao nhãng” hay “sao nhãng” thực ra chỉ là từ “sao lãng” biến âm mà ra (do đặc điểm phát âm địa phương).

Trong danh mục từ Hán Việt, “sao” có nghĩa là viết lại (sao chép, sao lưu…), còn “lãng” là sự phóng túng không gò bó (lãng tử, lãng mạn…). Xuất phát từ những nghĩa riêng đó, từ ghép “sao lãng” mang ý nghĩa mất tập trung, không chú ý được vào công việc hay vấn đề chính.


Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: